خدمات جذب و تامین نیروی مهندس جهت تکمیل اعضای شرکت های متقاضی رتبه
خدمات ایزو و استاندارد، اخذ ایزو و استاندارد های داخلی و بین المللی
ارتباط با متخصصان شرکت، مشاوره رایکان در امور ثبت، تغییرات، رتبه بندی، حسابداری و ... 88935070 88938101
Array
اخذ کارت بازرگانی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 يكي از مدارك اصلي كه در رابطه با مبحث واردات / صادرات كالا الزام داشته و جزو يكي از اركان اساسي اين مقوله ميباشد (  كارت بازرگاني  ) است  كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران توسط مركز و يا شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط باشند صادر ميگردد .
كارت بازرگاني ،مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به امر تجارت خارجي بپردازد .بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يكسال مي باشد . تمديد كارت بازرگاني با ارائه مدارك لازم براي براي مدت مذكور انجام مي گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب ادامه مي يابد.
 کاربردهای کارت بازرگانی:
  1. ثبت سفارش و ترخيص كالا
  2.  واردات از مناطق آزاد
  3.  مبادرت به حق العمل كاري در گمرك
  4. صادرات کلیه کالاهای مجاز
 

ضمناً داشتن كارت بازرگاني براي واردات / صادرات الزامي بوده كه حين ثبت سفارش كالا جزو مداركي است كه توسط بانكها از متقاضي اعتبار درخواست ميگردد .
صدور کارت بازرگانی:
 براي صدور كارت بازرگاني دائم بايد از طريق اداره كل ثبت شركتهاي محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتي و گواهي پلمپ دفاتر  نمود و سپس به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مركز استان محل فعاليت بر حسب مورد مراجعه نمود ، پس از تكميل پرونده و امضا كارت در اتاق مربوط جهت تاييد نهايي به اداره كلبازرگاني استان مربوطه مراجعه كرد . كارت بازرگاني شركت هاي خارجي جهت تاييد به اداره كارت بازرگاني وزارت  ارسال مي شود .
به موجب تصويبنامه شماره 80163/ت/68663 مورخ 17/12/76 *** شركتهاي تعاوني بايد كارت بازرگاني خود را از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت نمايند .

شرايط اخذ كارت بازرگاني  :
الف /  اشخاص حقيقي ايراني
• داشتن حد اقل 21 سال تمام .
• برگ پايان خدمت نظام  و يا برگ معافيت براي اقايان .
• داشتن سه سال سابقه فعاليت هاي تجاري / توليدي به تائيد دونفر از دارندگان كارت بازرگاني و يا داشتن مدرك مجوز توليد صادره يكي از وزارتخانه متبوع .
• داشتن محل كسب ( متناسب با رشته فعاليت ) اعم از ملكي  / استيجاري .
• داشتن دفاتر قانوني با ارائه اظهار نامه هاي ثبتي .
• داشتن حساب جاري معتبر نزد يكي از بانكهاي عامل كشور .
• سه رديف اخر كه با رنگ ابي مشخص گرديده معمولاً در رابطه با شركتهاي متقاضي اخذ كارت الزام خواهد داشت.
 ب /  اشخاص حقيقي غيرايراني
• داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني باستثناي" برگ پايان خدمت نظام / معافيت".
• داشتن پروانه كار و اقامت معتبر .

 اگر تمایل به اخذ کارت بازرگانی دارید کافیست با ما تماس بگیرید تا در کمترین زمابه و مقصود خود برسید.