خدمات جذب و تامین نیروی مهندس جهت تکمیل اعضای شرکت های متقاضی رتبه
خدمات ایزو و استاندارد، اخذ ایزو و استاندارد های داخلی و بین المللی
ارتباط با متخصصان شرکت، مشاوره رایکان در امور ثبت، تغییرات، رتبه بندی، حسابداری و ... 88935070 88938101
Array
اخذ رتبه طرح و ساخت EPC مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت طبق آیین نامه ارجاع کار ارزیابی شود.

بخشی از فرآیند ارجاع کار به پیمانکاران برای اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت است که در ارتباط با پروژه مورد نظر طی آن اجرای کار پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت بر اساس آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی به وسیله دستگاه اجرایی بررسی شده و حائزان شرایط برای دعوت به ارائه پیشنهاد تعیین می شوند.

این نوع پیمانکاران فعالیت های مورد نیاز پرونده را در بخش های مختلف مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی به عهده دارد.
مدت اعتبار این رتبه چهار سال میباشد.
مهندسین بخش های تدارکات و مهندسی و بخش نصب و راه اندازی و کنترل کیفیت باید طبق جدول های شماره ۴ و ۵ آیین نامه باشند.

رتبه طرح و ساخت غیر صنعتی
تقسیم بندی تخصص ها و رشته های کاری پیمانکاران طرح و ساخت:
۱- رشته ساختمان:
     ۱-۱ آموزشی ورزشی بهداشتی
     ۱-۲ مسکونی تجاری اداری
     ۱-۳ معماری داخلی
     ۱-۴ نوسازی بافت های فرسوده
     ۱-۵ مقاوم سازی
۲- رشته آب
۳- رشته راه
۴- رشته کشاورزی
۵- اثار تاریخی و فرهنگی

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص رتبه طرح و ساخت EPC با ما تماس بگیرید.