خدمات جذب و تامین نیروی مهندس جهت تکمیل اعضای شرکت های متقاضی رتبه
خدمات ایزو و استاندارد، اخذ ایزو و استاندارد های داخلی و بین المللی
ارتباط با متخصصان شرکت، مشاوره رایکان در امور ثبت، تغییرات، رتبه بندی، حسابداری و ... 88935070 88938101
Array
خدمات ارزش افزورده مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از نوعی مالیات غیرمستقیم برمصرف که بطور غیرانباشته برکلیه مراحل تولید وتوزیع خصوصی کالا و خدمات تعلق می گیرد.
مالیات بر ارزش افزوده - نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم - یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاه هاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجاد شده فقط یک بار مالیات مى پردازند.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده:
-  تصویر گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی(شماره اقتصادی جدید)
-  تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی
-  تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی
-  تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت
-  تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی
-  تصویر پروانه/مجوز فعالیت
-  تصویر معرفی نامه یا وکالت نامه نماینده قانونی شرکت

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.